Program Młody Obywatel
 realizowany przez:

A A A

O programie

Młody Obywatel to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W minionych edycjach programu uczestniczyło ponad 850 szkół, niemal 1000 nauczycieli i około 9300 uczniów. W ramach programu odbyło się ponad 3500 spotkań i lekcji z młodzieżą oraz niemal 250 warsztatów. Tytuł tegorocznej edycji brzmi: „Młody Obywatel na sportowo”, a tematyka dotyczy szeroko pojętej aktywności fizycznej. Zapraszamy do współpracy!

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.