Jubileusz naszego miasta

Wybraliśmy ścieżkę „Urząd od podszewki”. Rozpoczęliśmy trochę nietypowo, bo od świętowania! Uczestniczyliśmy w jubileuszowej sesji RM, zorganizowanej z okazji 20.lecia samodzielności Radlina. Dlatego łatwiej nam było w czasie pierwszego spotkania grupy projektowej odwoływać się do pewnych pojęć, osób, funkcji. Jako ten pierwszy krok do działań wybraliśmy czas szkolnych rekolekcji, łatwiej nam było zebrać w jednym miejscu i czasie grupę, w skład której wchodzą uczniowie klasy III b, IV a, V a i V b. No i działo się…

W świetlicy spotkała się kilkunastoosobową grupą chętnych uczniów i uczennic. Wiedzę na temat, co to jest samorząd lokalny i z jakich instytucji się składa porównaliśmy z działaniami samorządu uczniowskiego, z czymś, co jest najbliższe młodym w takim wieku szkolnym. Ponieważ są to uczniowie i uczennice z trzech poziomów klas, rozpoczęliśmy integrację od zabawy „Poznajmy się bliżej…”. Każdy uczestnik i uczestniczka, chwytając piłeczkę, do swojego imienia dodawał nazwisko, ale nie swoje, tylko utworzone z charakterystycznej cechy, zdolności, talentu np. Paweł PIŁKARZ. To nam ułatwiło ustalenie zasad współpracy w grupie. Każdy na kolorowej karteczce proponował jedną zasadę współpracy w grupie projektowej. Jeden z nauczycieli wspomagających opiekunkę, propagator myślografii, zaprojektował plakat podsumowujący i obrazujący te zasady. Po głośnym odczytaniu i akceptacji przez ogół, przyklejono karteczki na plakacie, a uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki złożyli podpisy na potwierdzenie przyjęcia tych zasad. Od naszych uczniów i uczennic zawsze oczekujemy informacji zwrotnej. I otrzymaliśmy ją… Zadowolenie, radość, chęć dalszych działań, pochwała prowadzących utwierdziły nas w przekonaniu, że warto było przystąpić do projektu, że mamy wspaniałą grupę kreatywnych uczniów i nauczycieli. Plansza z zasadami i podpisami, logo programu została zawieszona w centralnym miejscu, przy wejściu, zanim nie stworzymy tablicy do prezentacji naszych działań.

W tej chwili mamy kilkunastoosobową grupę bezpośrednich uczestników projektu. Działania kierujemy do pracowników, urzędników wybranych referatów Urzędu Miasta. W ramach dnia otwartego, który planujemy zorganizować, wykorzystując czas obchodów 20-lecia samodzielności miasta, chcielibyśmy przybliżyć wybrane miejsca, sprawy i osoby tej instytucji mieszkańcom i mieszkankom, którymi byliby rodzice, dziadkowie, sąsiedztwo uczniów i uczennic – członków i członkiń grupy projektowej, zaprosilibyśmy także wybrane klasy. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy w naszych działaniach liczyć na kilkoro nauczycieli, sprzyja nam także dyrekcja – wicedyrektorka jest opiekunką grupy projektowej. Mamy sojuszników, partnerów w różnych strukturach Urzędu Miasta. Była nauczycielka naszej szkoły, obecnie emerytka, jest przewodniczą RM, co nam ułatwi udział w sesji. Absolwent jest rzecznikiem UM, tata jednej z uczennicy jest naczelnikiem jednego z referatów. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jako urzędnik udzielający ślubów, wprowadzi nas w specyfikę pracy Urzędu Stanu Cywilnego. Pani burmistrz sprzyja wszelkim naszym działaniom, zaprosiła naszą szkołę do uświetnienia występem jubileuszowej sesji. Kilkoro nauczycieli współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Pani pedagog ułatwi nam kontakt i wizytę u miejscowych policjantów.

Udział w jubileuszowej sesji RM, spotkanie z wieloma osobami pełniącymi ważne funkcje w UM, wykorzystaliśmy do promocji naszego programu. Informacje o przystąpieniu do programu pojawiły się na stronie szkoły, Facebooku i w „Librusie”. W tej chwili w centralnym miejscu, przy wejściu znajduje się plakat z naszymi zasadami i podpisami. Wkrótce pojawi się tam korkowa tablica, gdzie będziemy promować nasze działania. Uczniowie wykonają ulotki – zaproszenia do współpracy, które rozpropagujemy w Urzędzie Miasta. Na bieżąco wszelkie akcje, wizyty będziemy opisywać, fotografować, filmować i umieszczać na stronie i Facebooku.