Uczniowie i uczennice są pełnoprawnymi obywatelami, tak jak ich dorośli rodzice. Płacą podatki kupując drobne produkty, korzystają z infrastruktury gminnej, posiadają prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji.

Mnóstwo inspiracji jak działać oraz propozycje ćwiczeń do przeprowadzenia na spotkaniach grupy projektowej – ćwiczenia te przybliżą Wam pracę metodą projektu.

Broszura Zmiennicy to przewodnik, który wprowadzi Was w tematykę działań w przestrzeni publiczej i w przyjazny sposób pomoże krok po kroku zaplanować działania.

Materiał uzupełniający do broszury „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną”, w której krok po kroku przedstawiamy organizację gry miejskiej. W niniejszej publikacji znaleźć można ćwiczenia, wskazówki i inspiracje do realizacji gry.

Materiał uzupełniający do broszury „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną”, w której krok po kroku przedstawiamy jak przeprowadzić diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i na tej podstawie spróbować coś zmienić w przestrzeni publicznej. 

Strony