Młody Obywatel w liczbach

Od 2010 roku w Młodym Obywatelu wzięło udział 1167 grup projektowych, prawie 15 000 uczennic/uczniów i 1721 opiekunów/opiekunek.

 

W tym semestrze pracuje z nami 220 grup i 296 opiekunów i opiekunek z całej Polski.

Więcej informacji można znaleźć w załączonym pliku.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Młodym Obywatelu zajmowaliśmy się tematyką sportową. Uczniowie i uczennice z całej Polski dowiedzieli/ały się jak zorganizować wydarzenia sportowe, które nie ograniczają się tylko do aktywności fizycznej. Odkryli/ły jak debatować o sporcie w swojej miejscowości, zorganizować sportowe wydarzenie charytatywne czy przywrócić do życia gry i zabawy dziadków i babć. 

Publikacja "Młody Obywatel na sportowo" krok po kroku przeprowadzi Was przez kolejne etapy realizacji projektu. 

W roku szkolnym 2014/2015 program Młody Obywatel dotyczył działań w przestrzeni publicznej, proponując uczestnikom/uczestniczkom trzy tematy do wyboru: Rozegraj okolicę, Lokalni Architekci oraz Z(a)maluj na lokalnie.

W ramach programu powstał pakiet edukacyjny obejmujący broszurę Zmiennicy oraz zeszyty ćwiczeń do każdego z tematów, dostępne do pobrania poniżej:


ZMIENNICY

Broszura Zmiennicy to przewodnik, który wprowadzi Was w tematykę działań w przestrzeni publiczej i w przyjazny sposób pomoże krok po kroku zaplanować działania.

 

ROZEGRAJ OKOLICĘ czyli organizacja gier miejskich

Gra miejska powszechnie uznawana jest za nową formę rozrywki traktującą przestrzeń publiczną jako planszę do gry. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że głównym bohaterem prowadzonej w ten sposób rozgrywki staje się miasto (nasza najbliższa okolica). Zabieg ten wymaga od uczestników/uczestniczek takich gier nieco innego spojrzenia na przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują. Miejsca, budynki, ulice, zarówno te, które wydają im się dobrze znane, jak i te, których wcześniej nie kojarzyli, stają się źródłem informacji, które należy zdobyć. Sami uczestnicy/uczestniczki zaś stają się żywymi pionkami, które mają do odegrania określone role.

 

LOKALNI ARCHITEKCI czyli diagnoza najbliższej okolicy

Dawno skończyły się czasy, kiedy słowo „publiczne” oznaczało „niczyje”. Coraz częściej „wspólne” znaczy „także moje”. Jeśli coś jest ładne, zadbane, efektowne – czujemy dumę. To nasze miejsce!
Niestety ta zasada nie zawsze działa w drugą stronę. Jeśli widzimy zaniedbaną przestrzeń, uszkodzony przystanek, nieoświetloną ulicę, urząd niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową czy dzikie wysypisko, szukamy winnych na zewnątrz. To mityczni „oni” są za to odpowiedzialni. Czasami jest to prezydent kraju, czasami parlament albo ogólnie – politycy/polityczki. Niekiedy narzekamy na lokalne władze czy administratorów/administratorki terenu. Rzadko jednak przychodzi nam do głowy refleksja, że to miejsce także jest nasze i możemy coś z tym zrobić. Rzadko też potrafimy zauważać dobre praktyki i być z nich dumni. Nie wychodzimy z własnymi pomysłami na to, jak dane miejsce można zmienić lub co mogłoby się na nim pojawić.


Co zatem zrobić, żeby przełamać ten schemat? Odpowiedź jest prosta – wdrożyć łatwy, wręcz intuicyjny, sposób gromadzenia informacji o takich sytuacjach oraz sposób reagowania na nie, który rozwiązuje problem wspólnie z podmiotami odpowiedzialnymi, a nie wzmacnia bierność i zniechęcenie. To zadanie dla Lokalnych Architektów!

 

Z(A)MALUJ NA LOKALNIE czyli sztuka ulicy

Sztuka uliczna, street art (graffiti, szablony, murale i inne) stają się coraz popularniejszymi zjawiskami, zarówno wśród artystów/artystek, animatorów/animatorek kultury i mieszkańców/mieszkanek miast, w których powstają, jak i historyków/historyczek sztuki, tworzących naukowe omówienia tej działalności.

Na potrzeby naszego projektu sztukę uliczną będziemy określać jako spontaniczną artystyczną działalność polegającą na traktowaniu przestrzeni publicznej (czyli takiej, która jest ogólnodostępna) i jej infrastruktury (budynków, chodników, ławek itp.), jako miejsca umieszczania obrazów i innych form artystycznych.

W działaniu "Z(a)maluj na lokalnie" skupimy się przede wszystkim na zaprezentowaniu pomysłów realizacji pomniejszych działań w przestrzeni publicznej – takich, które są możliwe do wykonania przez każdego, niezależnie od wieku, umiejętności plastycznych czy środków finansowych.

Zachęcamy do korzystania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych programu Młody Obywatel!

Wszystkie materiały edukacyjne wydane przez nas w poprzednich edycjach znajdziesz w zakładce "Publikacje".

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Mob w liczbach.pdf (343KB)