Klub Młodych Historyków w urzędzie

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim działa Klub Młodych Historyków. Do jego tradycji należy przystępowanie do różnych programów i realizacja projektów. W tym roku szkolnym Klub podjął się współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją BGK. Temat wybrany przez uczniów i uczennice to: „Urząd od podszewki”.

Grupa zadbała o udaną współpracę, tworząc na samym początku kontrakt. Jest on drogowskazem,  który powinien być przestrzegany cały rok. Aby go spisać, uczniowie i uczennice spotkali się i wymienili się poglądami na temat zasad postępowania na zajęciach, obowiązkowości, uczciwości, pracy, punktualności i współpracy. Jedna z uczennic przepisała ustalone zasady na czysto, ozdobiła i oprawiła dokument. Powstał także harmonogram działań.

Grupa projektowa określiła cele projektu:

  • Poznanie struktury samorządu lokalnego  na przykładzie Urzędu Gminy Czernica.
  • Poznanie, czym na co dzień zajmują się władze i urzędnicy w Gminie Czernica.
  • Zapoznanie ze sprawami, jakie można załatwić w Urzędzie Gminy.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, porządkowania ich i prezentowania innym.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za innych.
  • Kształtowanie postaw społecznych.

Udało się już nawiązać współpracę z Urzędem Gminy Czernica. Bardzo przychylnie propozycję działań młodzieży przyjął wójt Gminy Czernica Pan Włodzimierz Chlebosz, który wraz ze swoimi współpracownikami obiecał wesprzeć młodych ludzi podczas realizacji projektu.

Opiekunką grupy jest pani Dorota Żukowska.