Nasz start(UPs;)

Wystartowaliśmy jeszcze w marcu, a za nami już cztery burzliwe spotkania grupy projektowej, na których między innymi ustaliliśmy zasady współpracy, wybraliśmy temat naszego projektu – "Reportaż po sąsiedzku", podzieliliśmy się zadaniami na najbliższy czas. Najpierw sporządziliśmy listę osób, z którymi chcielibyśmy porozmawiać oraz ustaliliśmy kto i w jaki sposób spróbuje dotrzeć do rozmówców.

Przygotowaliśmy pytania do wywiadu i podzieliliśmy je tematycznie na cztery "działy": ciekawe historie, dawne czasy, własny biznes, pasje i hobby, polityka. Mamy już pierwsze zgody na wywiady! Teraz ruszamy w teren i... kręcimy film - zaproszenie dla przedstawicieli Młodego Obywatela na warsztaty do nas! Swoje działania chcemy skierować do jak najszerszego grona odbiorców, zapraszamy do współpracy m.in. seniorów z sąsiadującego ze szkołą Domu Kombatanta, lokalny biznes, pasjonatów i pasjonatek, przedstawicieli samorządu terytorialnego, rodziców i rówieśników. Pomagają nam: pan dyrektor, nauczyciele i nauczycielki, rodzice. Umieściliśmy informację na stronie www naszej szkoły i wkrótce zamierzamy podjąć dalsze działania promocyjne.