Pierwsze koty za płoty

29.03.2017 r. Zaczęliśmy naszą przygodę z projektem Młody Obywatel. Na początku wszystko potoczyło się nie do końca tak jak trzeba, ale nie była to seria wypadków! Projekt Młody Obywatel realizujemy w Szkole Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Cieszymy, się że dyrekcja szkoły tak pozytywnie zareagowała na propozycję realizacji projektu, tym bardziej, że w natłoku codziennych szkolnych obowiązków uczniowie nie mają zbyt wiele możliwości na rozwój kompetencji obywatelskich.

Wiemy też, że aby projekt zakończył się powodzeniem musimy wspólnie sprostać kilku początkowym trudnościom:

  • nie jesteśmy pracownikami szkoły, nie znamy uczestników i uczestniczek grupy projektowej ani ich poziomu kompetencji i wiedzy;
  • uczestnicy i uczestniczki grupy projektowej nie przeszli procesu rekrutacji, zostali odgórnie wyznaczeni przez nauczycieli, nie koniecznie są szczerze zainteresowani tematem i chętni do działania;
  • nie działamy "u siebie" musimy dostosować się do rytmu życia szkoły, panujących w niej zasad i oczekiwań dyrekcji;
  • musieliśmy znaleźć sposób jak poradzić sobie z tendencją narzucania inicjatywy i decydowania za młodzież.

Nasza grupa projektowa składa się z 10 uczniów 2 i 3 klasy zasadniczej szkoły zawodowej, 4 nauczycielek oraz 2 opiekunów z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK. To na czym nam zależy to aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników projektu? Rozbudzenia ciekawości w uczniach oraz dodania im odwagi do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Nauczenie się współpracy na równych prawach, uważnie słuchając i czerpiąc inspirację z tego co mają do powiedzenia uczniowie. Wreszcie oddanie uczniom inicjatywy przy organizacji dni otwartych w wybranym przez nich urzędzie.

Dlatego naszą pracę podzieliliśmy na 2 etapy. W pierwszym etapie przewidzianym na kwiecień spotykamy się z uczniami i uczennicami oraz nauczycielami i nauczycielkami na warsztatach. Początkowo podjętą przez nas inicjatywę (to niestety dyrekcja szkoły wybrała uczniów i uczennice oraz ścieżkę do realizacji) będziemy powoli przekazywać grupie projektowej tak by drugi etap był już całkowicie ich własnym dziełem. W drugim etapie (maj) już nieco bardziej świadomi określimy cel naszych działań i dzieląc się na grupy zadaniowe przejdziemy do jego realizacji

Na pierwszy etap zaplanowaliśmy: spotkanie warsztatowe, w którym poznamy się, oszacujemy naszą wiedzę o tym kim jest obywatel a także o samorządzie terytorialnym, wspólnie wybierzemy 3 urzędy samorządu terytorialnego do których w drugiej połowie kwietnia zorganizujemy spacery zapoznawcze. Porozmawiamy o tym czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Po każdym spacerze będziemy spotykać się by podsumować zebrane informacje, dalej się integrować i zdobywać kompetencje z zakresu komunikacji oraz samodzielnego działania. Chcemy także zaproponować uczniom lekcje o finansach.

Plan spacerowy planujemy zrealizować do początku maja. Po ich zakończeniu spotkamy się by wspólnie wybrać urząd który poznamy "od podszewki", i w którym wspólnie zorganizujemy drzwi otwarte. Tu zaczyna się drugi etap, który na dzień dzisiejszy jest dla nas zagadką. Liczymy że dzięki realizowanym w kwietniu warsztatom i spacerom – to uczniowie napiszą jego scenariusz.

Właśnie zakończyliśmy nasze pierwsze spotkanie. Mimo ogromnej tremy udało się cudownie! Okazało się, że choć brakuje nam czasem wiedzy by formalnie nazwać dane urzędy lub podać definicję kim jest obywatel, w praktyce mamy to przećwiczone. Prawie każdy z uczestników i uczestniczek projektu czuje się obywatelem, a bazując na swoich doświadczeniach potrafi także określić różne zadania jakie stoją przed Samorządem. Rozmawiając o jednostkach samorządu terytorialnego metodą kropek wybraliśmy 3 instytucje, do których zorganizujemy nasze ekspedycje poznawcze. Spisaliśmy także kontrakt, dzięki zabawom integracyjnym w które z powodzeniem włączyliśmy panie nauczycielki poznaliśmy się lepiej. Było dużo pracy i dużo śmiechu. Pełni energii umówiliśmy się na kolejne spotkanie.