Tak zaczynaliśmy w Bartoszycach

Uczniowie i uczennice naszej placówki realizujący projekt edukacyjny Młody Obywatel wybrali ścieżkę: „Urząd od podszewki”. Projekt nazwali „Policjant mój przyjaciel”.

W ramach projektu wychowankowie określili obszar swoich działań, wyznaczyli cele oraz dokonali podziału zadań. Uczestnicy i uczestniczki projektu uznali, że problemem wśród części ich kolegów i koleżanek jest negatywne postrzeganie policji. W związku z tym, stworzyli arkusz ankiety i przeprowadzili badania ankietowe, z których wynika, że wielu uczniów w sposób negatywny odbiera policję. Głównym celem młodzieży uczestniczącej w projekcie jest ocieplenie wizerunku funkcjonariusza i ukazania policjanta jako człowieka, który jest przychylny społeczeństwu, niesie ludziom pomoc oraz stoi na straży porządku. Młodzież ogłosiła konkurs na plakat przedstawiający policjanta, jako osoby wspierającej.