Warsztaty Młodych Obywateli

 

Siódma edycja programu Młody Obywatel pod hasłem „Młody Obywatel na sportowo” powoli dobiega końca. W październiku przeszkoliliśmy ponad pół setki dorosłych osób pracujących z młodzieżą, a od końca października do połowy grudnia prowadziliśmy warsztaty dla uczniów i uczennic. Nasi trenerzy odwiedzili w sumie 25 szkół w 10 województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, podlaskim, śląski, dolnośląskim, lubuskim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim, gdzie swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli ponad 340 młodych ludzi.

Chętne na warsztaty grupy zgłaszały się same, wysyłając mailowe zaproszenie na skrzynkę Młodego Obywatela. Zapraszali nas przede wszystkim gimnazjaliści (17 grup), ale odwiedziliśmy również szkoły ponadgimnazjalne (5 grup) oraz podstawowe (3 grupy). Program warsztatów dostosowywany był do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic na podstawie wcześniejszych wywiadów z ich opiekunami. Najwięcej zespołów, bo aż 12 zdecydowało się na realizację tematu „Ruch z sensem”, w ramach którego organizują charytatywne wydarzenia sportowe. Podobna liczba grup (11) wybrała „Kronikę sportową”, wymagająca odnalezienia i przywrócenia do życia dawnych gier i zabaw. Najrzadziej natomiast młodzi ludzie decydowali się na ścieżkę „Sztafeta dyskusji”, polegającą na zorganizowaniu publicznej debaty na temat stanu infrastruktury oraz oferty sportowej w swojej miejscowości.

 

  

 

W ramach warsztatów młodzież miała okazję przeprowadzić diagnozę najbliższej okolicy oraz poznać potencjał drzemiący w jej mieszkańcach, rozeznać własne kompetencje i zainteresowania, pogłówkować nad sposobami pozyskania sojuszników, zaplanować niestandardowe sposoby promocji, a także opracować harmonogramy działań oraz karty pracy. Podczas spotkań uczniowie nie siedzieli w ławkach, ale pracowali w kręgach lub w małych podgrupach, korzystając z różnych materiałów, takich jak kolorowe kartki, post it’y, flipy, flamastry, balony, taśmy klejące, sznurki itp.

 

  

 

Uczestnicy wysoko ocenili program warsztatów, podobało im się zwłaszcza zaangażowanie prowadzących, dobra atmosfera pracy, możliwość większego zintegrowania się z innymi uczniami oraz nieskrępowanego wypowiadania własnych opinii. Często pojawiała się uwaga, że w szkołach powinno być więcej tego rodzaju warsztatów. Pomimo długiego czasu trwania zajęć, bo aż pięciu godzin zegarowych, wielu uczniów stwierdzało na koniec, że warsztaty mogłyby trwać jeszcze dłużej.

Niedawno pojawiły się również pierwsze owoce naszych spotkań z grupami projektowymi. Na początku grudnia swoje finały miały projekty Młodych Obywateli z Niedrzwicy Dużej („Zostań Tomkowym Mikołajem”), Konina („Noc ze sportem”) czy Białej Podlaskiej („Mikołaj łączy pokolenia”), ale o tym więcej w kolejnym artykule Młodego Obywatela :)

Ania Mitura