Wyniki konkursu grantowego

To nie była prosta decyzja! Przysłaliście do nas wiele ciekawych i realnych wniosków, które zawierały opisy działań prowadzących do prawdziwej zmiany społecznej. Serdecznie dziękujemy za każde zgłoszenie, chętnie dofinansowalibyśmy wszystkie projekty, niestety liczba grantów jest ograniczona. Mogliśmy wybrać tylko 10 działań. Oto one:

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie – uczniowie liceum nawiążą współpracę z osobami starszymi z powiatu w celu stworzenia katalogu starych gier Strzyżowszczyzny. Informacje będą zbierali za pomocą wywiadów z babciami, dziadkami oraz osobami spoza kręgu rodzinnego. Po zebraniu wywiadów stworzą karty opisu każdej gry, a z kart wydadzą broszurkę „Kronika zapomnianych gier” i przygotują wystawę wraz z promocją starych gier w trakcie Nocy Muzeów.

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomsku – projekt składa się z kilku elementów, które łączy jeden wspólny cel - przywrócenie do życia dawnych gier i zabaw w społeczności lokalnej. Będą to m.in. warsztaty tworzenia latawców z dziećmi z zerówki oraz klas I-III oraz wspólne ich puszczanie z rodzicami i dziadkami. Uczniowie odwiedzą również świetlice środowiskowe, prezentując wybrane gry i zabawy, zorganizują zbiórkę starych gier, a także stworzą reportaż z wypowiedziami babć oraz dziadków.

Szkoła Podstawowa im. „ Trzech Braci” w Hażlachu – uczniowie zorganizują wydarzenie sportowe, jednocześnie pomagając wybranemu rówieśnikowi z Zespołu Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie i w tym samym czasie przeprowadzą sztafetę dyskusji, czyli debatę na temat sportu w naszej miejscowości. Będzie to wieczór gier, ale tym razem głównym punktem imprezy będą zawody sportowe w układaniu kostki Rubika na czas.

Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej - projekt będzie połączeniem rowerowego rajdu charytatywnego z piknikiem rodzinnym, gdzie uczniowie przypomną wszystkim stare gry i zabawy – gra w palanta, cymbergaja, klasy. Zebrane fundusze przekażą na potrzeby wybranego niezamożnego ucznia.

Publiczne Gimnazjum im. H. Mniszek w Sabniach - w projekcie uczniowie zbiorą materiały z diagnozy i przygotują na ich podstawie debatę dotyczącą obiektów sportowych w gminie. W tym celu opracowali ankietę oraz przeprowadzili wywiady z uczniami szkoły, radnymi gminy oraz mieszkańcami. Zgromadzili ilustracje przedstawiające obiekty sportowe na terenie gminy oraz w gronie kolegów przedyskutowali, jak te obiekty są znane i wykorzystywane.

Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie – projekt uczniowski będzie dotyczył wydarzenia sportowego pod nazwą „Franciszkowo Też Biega z Sensem – Charytatywnie”. Będzie to Etapowy Bieg Maratoński połączony z charytatywną zbiórką pieniędzy (uczestnicy wnoszą opłatę startową, przewidujemy zniżkę dla startów rodzinnych) na rzecz Naszego Gimnazjum. Za zebrane środki uczniowie zamierzają zakupić sprzęt nagłośnieniowy.

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu – odbędzie się charytatywne wydarzenie sportowe pod hasłem w ,,Zdrowym ciele, zdrowy duch”. Uczniowie przygotują wiele ciekawych gier i zabaw. m.in. aerobik na boisku, rzuty do kosza, bieg na bieżni z przeszkodami, Nord Walking, mecz klas sportowych. W czasie wydarzenia sportowego będzie przeprowadzona aukcja, a uzyskane pieniądze przeznaczone będą na rehabilitację niepełnosprawnego ucznia szkoły.

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. A. Nakwaskiej w Małej Wsi - pozyskane pieniądze uczniowie przeznaczą na odbudowę i naprawę ścieżki ekologiczno-turystycznej w Dolinie Ryksy.  Projekt zakończy się rajdem integracyjnym, w którym udział wezmą uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy.

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej - celem projektu jest pokazanie lokalnej społeczności starych gier podwórkowych oraz w jaki sposób można aktywnie spędzić czas bez technologii komputerowej. Przed działaniem uczniowie przeprowadzą wywiady z osobami starszymi, które pamiętają gry i zabawy. Przygotują stanowiska z wybranymi grami, gdzie umieszczą ich zasady, zdjęcia oraz przykłady ruchów w grze. Finał odbędzie się na hali gimnastycznej w szkole.

Gimnazjum nr 2 w Drezdenku – uczniowie zorganizują charytatywny marsz nordic walking, by zebrać fundusze dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Drezdenku. Organizując marsz, nie tylko „rozruszają okolicę”, ale też uświadomią lokalnej społeczności, że wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami jest wokół nas i potrzebuje zainteresowania, a często i pomocy


Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wnioski. Ich czytanie było dla nas wielką przyjemnością. Jeśli nie otrzymaliście grantu - głowa do góry! Już nie raz pokazaliście, że brak funduszy nie jest dla Was barierą. Wierzymy w Was :) Opiekunowie z wymienionych wyżej szkół otrzymają od nas mail z dalszymi szczegółami. 

Kryteria oceniania znajdziecie TUTAJ.