Diagnoza potrzeb, czyli czego ludzie chcą?

W jaki sposób pytać innych o ich potrzeby? Czy każdy członek grupy myśli tak samo? Pomocny w diagnozie będzie nasz materiał!

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Diagnoza potrzeb.pdf (236KB)